Home

Kopírování v knihovnách

http://www.dilia.cz/28-rozmnozovaci-sluzby placení poplatků Dilii za kopírování - od 22. května novým způsobem - u knihoven 70% pravděpodobného počtu kopií zhotovených za úplatu - zvýšení poplatku u černobílé kopie na 0,20 Kč, u barevné na 0,40 Kč

 
Další aktuality na: http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=knihovny&pg=aktuality