16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Kurzy přírodní zahrady

Vyslechnete si teoretické rady k fungování přírodní zahrady v průběhu roku a vše si vyzkoušíte v praxi. Kurzem vás provede František Langmajer. Květnové téma: výsevy a výsadby zeleniny, smíšené kultury, nechemická ochrana rostlin před škůdci a nemocemi, cena: 50 Kč + vaše práce. Přihlášky a více informací na: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. 16:00 – 19:00, Katovice (konec Říční ul., nad jezem u žel. přejezdu)

Datum: 
Úterý, Květen 7, 2019 - 16:00 - 19:00

Akce - omezení pro účastníky

Podle platného vládního nařízení jsou návštěvníci akcí povinni:

  • nevykazovat příznaky onemocnění Covid 19
  • používat ochranný prostředek dýchacích cest, konkrétně respirátor nebo nanoroušku
  • prokázat svou bezinfekčnost splněním jedné z následujících podmínek:
    • očkování proti nemoci Covid 19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo 14 dní
    • méně než 180 dní od onemocnění Covid 19

Dle vládního nařízení (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorovi akce kontrolovat u návštěvníků předchozí podmínky účasti a zároveň návštěvníkům nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že návštěvníci splnění podmínek neprokáží, či prokázat odmítnou, zakazuje se organizátorovi umožnit těmto návštěvníkům účast na akci.