16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Skautská pošta

Oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny Strakonice je stanovištěm Skautské pošty - více informací o této hře Déčka České televize viz www.skautskaposta.cz. V průběhu října a listopadu k nám mohou přicházet děti, které se účastní hry Skautská pošta. V ní plní roli skautského doručovatele, který má za úkol doručit nalezený dopis. Role skautského doručovatele je pouze stylizace v rámci hry. Nejde jen o skauty, ale o diváky Déčka obecně.

Datum: 
Čtvrtek, Říjen 25, 2018 - 08:29 - Pátek, Listopad 30, 2018 - 18:00