16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Zelené otazníky - "Do práce a do školy na kole?"

Co je Do práce na kole a Do školy na kole? Jaký význam mají tyto výzvy/kampaně? Proč takové aktivity podpořit? Jaká je současná situace v ČR z hlediska dopravy? Co občané řeší? Přednášet a odpovídat na dotazy bude Petra Melingerová ze spolku Auto*Mat. ŠK, společenský sál.

Datum: 
Středa, Duben 17, 2019 - 18:00

Akce - omezení pro účastníky

Podle platného vládního nařízení jsou návštěvníci akcí povinni:

  • nevykazovat příznaky onemocnění Covid 19
  • používat ochranný prostředek dýchacích cest, konkrétně respirátor nebo nanoroušku
  • prokázat svou bezinfekčnost splněním jedné z následujících podmínek:
    • očkování proti nemoci Covid 19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo 14 dní
    • méně než 180 dní od onemocnění Covid 19

Dle vládního nařízení (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorovi akce kontrolovat u návštěvníků předchozí podmínky účasti a zároveň návštěvníkům nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že návštěvníci splnění podmínek neprokáží, či prokázat odmítnou, zakazuje se organizátorovi umožnit těmto návštěvníkům účast na akci.