16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Zelené otazníky - "Jaký vliv má zeleň na globální klimatickou změnu?"

Ing. Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka – odborníci na údržbu krajiny. Proč a kolik potřebujeme zeleně ve městech a v krajině? Jaké jsou vzájemné vztahy zeleně, vody, půdy, klimatu a člověka? Jaký byl historický vývoj krajiny, jejího využívání a co nám napoví celistvý pohled na vývoj zeleně? Vstupné dobrovolné.  ŠK, společenský sál.

Datum: 
Středa, Říjen 16, 2019 - 18:00

Akce - omezení pro účastníky

Podle platného vládního nařízení jsou návštěvníci akcí povinni:

  • nevykazovat příznaky onemocnění Covid 19
  • používat ochranný prostředek dýchacích cest, konkrétně respirátor nebo nanoroušku
  • prokázat svou bezinfekčnost splněním jedné z následujících podmínek:
    • očkování proti nemoci Covid 19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo 14 dní
    • méně než 180 dní od onemocnění Covid 19

Dle vládního nařízení (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorovi akce kontrolovat u návštěvníků předchozí podmínky účasti a zároveň návštěvníkům nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že návštěvníci splnění podmínek neprokáží, či prokázat odmítnou, zakazuje se organizátorovi umožnit těmto návštěvníkům účast na akci.